Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 4 - 2018 - РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ - 2018Г.
13.07.2018
13.07.2018г. - РЕШЕНИЕ13.07.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ13.07.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПК - 3 - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации за изпълнение на СМР относно проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” - сградата на кметството в с.Охрид, Община Бойчиновци.
28.06.2018
Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации за изпълнение на СМР относно проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” - сградата на кметството в с.Охрид, Община Бойчиновци.28.06.2018г. - ОБЯВА28.06.2018г. - ОФЕРТА28.06.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ - КС

ПК - 2 - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации за изпълнение на СМР относно проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” - сградата на кметството в с.Пали лула, Община Бойчиновци.
28.06.2018
Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации за изпълнение на СМР относно проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” - сградата на кметството в с.Пали лула, Община Бойчиновци.28.05.2018г. - ОБЯВА28.05.2018г. - ОФЕРТА28.05.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ - КС

ПК - 2-1 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МЪРЧЕВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап
27.06.2018
27.06.2018г. - ОБЯВА27.06.2018г. - ОФЕРТА27.06.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ - КС

ПК - 1 - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации за изпълнение на СМР относно проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” - сградата на кметството в с.Владимирово, Община Бойчиновци.
27.06.2018
Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации за изпълнение на СМР относно проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” - сградата на кметството в с.Владимирово, Община Бойчиновци.27.05.2018г. - ОБЯВА27.05.2018г. - ОФЕРТА27.05.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ - КС

ПК - 2-1 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МАДАН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап
27.06.2018
27.06.2018г. - ОБЯВА27.06.2018г. - ОФЕРТА27.06.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ - КС

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси