ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 Г.


Наименование Брой тегления
otchet-Програма-упр. и разп.с имоти2020.pdf 133 Изтегли документ с име "otchet-Програма-упр. и разп.с имоти2020.pdf"

Потърсете в сайта