Процедура за доставка с референтен номер: CB007.2.32.079 -BL 5.2.6-Supply02 с предмет: Доставка на многофункционален камион за почистване на замърсени площи и взимане на проби

Дата на публикуване: 16.03.2020 00:00

Община Бойчиновци обявява конкурсна процедура за доставка с референтен номер: CB007.2.32.079 -BL 5.2.6-Supply02 с предмет: Доставка на многофункционален камион за почистване на замърсени площи и взимане на проби в рамките на проект CB007.2.32.079 „Полеви лаборатории за изследване на качеството на водите и почвите ”, финансиран по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Крайният срок за подаване на офертите е 17:00 местно време на 21.04.2020 г.

Документация

Връзка към уеб страницата на Програмата

Потърсете в сайта