Конкурси

Дата на публикуване: 17.06.2014 13:15
25.03.2022г. - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА   ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

14.03.2022г. - СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА   ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

14.03.2022г. - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА   ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

21.01.2022 г. - ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ    ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

24.01.2022 г. - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

20.01.2022 г. - СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ "СИПОСУТ"

06.01.2022 г. - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ СИПОСУТ ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

17.12.2021 г. - ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ    ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЕКЛАРАЦИЯ

20.12.2021 г. - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

16.12.2021 г. - СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ „ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЕВРОПРОЕКТИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

06.12.2021 г. - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЕВРОПРОЕКТИ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

17.11.2021 г. - ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ      ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:   ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЕКЛАРАЦИЯ 

28.05.2021 г. Класиране на кандидатите

21.05.2021 г. СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ" КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

12.05.2021 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

22.04.2021 г. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФСД И МП"    ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: ЗАЯВЛЕНИЕ; ДЕКЛАРАЦИЯ


Наименование Брой тегления
Класиране на кандидатите.pdf 293 Изтегли документ с име "Класиране на кандидатите.pdf"
Система за определяне на резултатите.pdf 287 Изтегли документ с име "Система за определяне на резултатите.pdf"
списък допуснати кандидати 2022 .pdf 334 Изтегли документ с име "списък допуснати кандидати 2022 .pdf"
Система за определяне на резултатите.pdf 467 Изтегли документ с име "Система за определяне на резултатите.pdf"
Обявление_.pdf 400 Изтегли документ с име "Обявление_.pdf"
списък 2021 началник отдел УТ.pdf 413 Изтегли документ с име "списък 2021 началник отдел УТ.pdf"
Класиране на кандидатите.pdf 446 Изтегли документ с име "Класиране на кандидатите.pdf"
Класиране на кандидатите.pdf 413 Изтегли документ с име "Класиране на кандидатите.pdf"
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.107а от КТ.docx 389 Изтегли документ с име "ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.107а от КТ.docx"
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.91, АЛ.3 АТ КТ.docx 342 Изтегли документ с име "ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.91, АЛ.3 АТ КТ.docx"
заявление.docx 414 Изтегли документ с име "заявление.docx"
обява за конкурс за гл. архитект.pdf 380 Изтегли документ с име "обява за конкурс за гл. архитект.pdf"
Система за определяне на резултатите.pdf 392 Изтегли документ с име "Система за определяне на резултатите.pdf"
spisak_dopusnati.kandidati.2022.pdf 450 Изтегли документ с име "spisak_dopusnati.kandidati.2022.pdf"
Заявление за участие в конкурс1.doc 412 Изтегли документ с име "Заявление за участие в конкурс1.doc"
Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1 от НПКПМДСл..doc 376 Изтегли документ с име "Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1 от НПКПМДСл..doc"
Obqvlenie.pdf 427 Изтегли документ с име "Obqvlenie.pdf"
Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1_.doc 406 Изтегли документ с име "Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1_.doc"
Заявление по чл. 17, ал. 2.docx 409 Изтегли документ с име "Заявление по чл. 17, ал. 2.docx"
Класиране на кандидатите.pdf 658 Изтегли документ с име "Класиране на кандидатите.pdf"
система за резултати.pdf 723 Изтегли документ с име "система за резултати.pdf"
списък 2021 началник отдел.pdf 741 Изтегли документ с име "списък 2021 началник отдел.pdf"
Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1 от НПКПМДСЛл..doc 711 Изтегли документ с име "Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1 от НПКПМДСЛл..doc"
Заявление за участие в конкурс.doc 673 Изтегли документ с име "Заявление за участие в конкурс.doc"
Обявление.docx 766 Изтегли документ с име "Обявление.docx"

Потърсете в сайта