Новини


02.12.2022
Дирекция  “Бюро по труда”- гр. Монтана С  П  И  С  Ъ  К на свободните работни места за 02.12.2022 г.

01.12.2022
М Е С Е Ч Е Н Г Р А Ф И К ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 г.

29.11.2022
Проект „Нова възможност за младежка заетост” /кратка информация/

28.11.2022
Облекчение за работодатели по схема „Младежка заетост“ На Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  (ОП РЧР) 2014-2020 и реализиране на националната кампания „ Да работиш (е) яко"

18.11.2022
Дирекция  “Бюро по труда”- гр. Монтана С  П  И  С  Ъ  К на свободните работни места за 18.11.2022 г.

14.11.2022
Обява за длъжност медиатор - 2бр.

Потърсете в сайта