ДГ "ЗВЪНЧЕ" гр.Бойчиновци
22.06.2017
- ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ - ПРАВИЛНИЦИ Административни услугиИнфо 136 - детска градина-2Инфо 138 - приемане и преместванеИнфо 141 - дипломаИнфо 143 - валидиранеИнфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2Инфо 149 - проверка способности-1Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI класИнфо 153 - дубликатиИнфо 154 - удостов. проф. обучение и СПКИнфо 155 - удост....

22.06.2017
НОВИНИ28.05.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”26.06.2019г. - Заповед №53/13.06.2019г за определяне на изпълнител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020г.


22.06.2017
- ГРУПИ - ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Потърсете в сайта