Други документи


31.01.2022
Обявление № 241 на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

31.01.2022
Годишен отчет  за изпълнение на програмата за управление на община Бойчиновци за 2021 година

31.01.2022
О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 – 31.12.2021 г.

31.01.2022
О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.

03.04.2021
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ  2020 ГОДИНА

03.04.2021
 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Потърсете в сайта