Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Дата на публикуване: 29.06.2020 00:00

Н А Р Е Д Б А

Потърсете в сайта