П О К А Н А ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – БОЙЧИНОВЦИ

Дата на публикуване: 23.07.2021 09:59

          
            Съгласно сключено Споразумение за партньорство №7/19.04.2021 г. между община Бойчиновци и сдружение „Платформа Агора-Активни граждански общности за развитие и алтернатива”, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности” на Платформа АГОРА, финансиран от Фондация „Америка за България”, Сдружението подкрепя ролята на читалищата в местното развитие чрез предоставяне на финансова и експертна помощ за различни местни инициативи.
            На 22.07.2021 г. бе проведена среща с председателя на Сдружение „Платформа АГОРА”, Обществен съвет и читалищата на територията на община Бойчиновци, на която за втори път след 2018 година се дискутира възможността за подкрепа на местни инициативи и насърчаване на хората да участват в подобряването на средата и качеството на живот в техния град или село.

            Размерът на  фонда, заделен от общинския бюджет за 2021 година е 5 000 лева. Към тях в първата  сесия за набиране на инициативи  сдружение АГОРА прибавя още 5 000 лв., осигурени от проекта.

            С осъществяването на тези местни инициативи ще бъдат активизирани групи в общността за решаването на местни проблеми, с които хората се сблъскват, но все не се стига до тяхното отстраняване.    

Заповед за удължаване срока за проектни предложения

ПОКАНА

НАСОКИ

ФОРМУЛЯР


Потърсете в сайта