Годишен план на бюджета за 2020 г., годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г., годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г., годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. на община Бойчиновци и отчетна информация по чл.140, ал.2, т.2 от Закона за публичните финанси.


Наименование Брой тегления
Одитен доклад.pdf 129 Изтегли документ с име "Одитен доклад.pdf"
Protokol-pybl-obs-otchet-bud.2020.pdf 131 Изтегли документ с име "Protokol-pybl-obs-otchet-bud.2020.pdf"
Покана за публ. обс. отчета Бойчиновци2020.pdf 159 Изтегли документ с име "Покана за публ. обс. отчета Бойчиновци2020.pdf"
6202_доклад за годишен отчет_31.12.2020_отчет_касово изпълнение (1).pdf 155 Изтегли документ с име "6202_доклад за годишен отчет_31.12.2020_отчет_касово изпълнение (1).pdf"

Потърсете в сайта