П О К А Н А ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – БОЙЧИНОВЦИ

Дата на публикуване: 30.05.2022 10:01


Съгласно сключено Споразумение за партньорство №7/19.04.2021 г. между община Бойчиновци и сдружение „Платформа Агора-Активни граждански общности за развитие и алтернатива”, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности” на Платформа АГОРА, финансиран от Фондация „Америка за България”, Сдружението подкрепя ролята на читалищата и неформални обединения на физически/юридически лица, осъществяващи дейности на територията на община Бойчиновци, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите/ приоритетите на обявената сесия и в полза на местната общност чрез предоставяне на финансова и експертна помощ.

            На 27.05.2022 г. бе проведена среща-обучение с председателя на Сдружение „Платформа АГОРА”, координатора по проекта за общината и представители на читалищата и детските градини на територията на община Бойчиновци, на която се дискутира възможността за подкрепа на местни инициативи и насърчаване на хората да участват в подобряването на средата и качеството на живот в техния град или село.

            Размерът на  фонда, заделен от общинския бюджет за 2022 година е 5 000 лева. Към тях в   сесията за набиране на инициативи  сдружение АГОРА прибавя още 5 000 лв., осигурени от проекта.

            За трета година в община Бойчиновци се дава подкрепа за осъществяване на инициативи с приоритетна област на Общинския фонд - „Общностни инициативи за подобряване на средата и качеството на живот в община Бойчиновци”.

            С осъществяването на тези местни инициативи ще бъдат активизирани групи в общността за решаването на местни проблеми, с които хората се сблъскват и желаят тяхното отстраняване.    
ПОКАНА

НАСОКИ

ФОРМУЛЯР

Наименование Брой тегления
Покана.doc 586 Изтегли документ с име "Покана.doc"
Formuliar_FondAGORA_22.doc 509 Изтегли документ с име "Formuliar_FondAGORA_22.doc"
Насоки_за_кандидатстване_2022.doc 562 Изтегли документ с име "Насоки_за_кандидатстване_2022.doc"

Потърсете в сайта