МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 и НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

Дата на публикуване: 25.09.2015 16:30
ЗАПОВЕД № 412 от 12.08.2015г.

14.08.2015г. - Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от Закона за гражданска регистрация

УВЕДОМЛЕНИЕ относно провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избиртелна комисия (ОИК) за провеждане на избори за общински съветници и и кметове, и за националния референдум на 25.10.2015 година.

Решение 1524-МИ/НР от 18.08.2015 на ЦИК

Декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК

Заповед № 469 от 04.09.2015г. относно oбразуване на избирателни секции на територията на община Бойчиновци за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 година и ПРИЛОЖЕНИЯ

Заповед № 473 от 08.09.2015г. относно определяне на местата на избирателните списъци на територията на община Бойчиновци за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25.10.2015г.

Заповед № 482 от 10.09.2015г. относно разрешените места за поставяне на агитационни материали

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област МОНТАНА, община БОЙЧИНОВЦИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

УВЕДОМЛЕНИЕ  относно Провеждане на консултациите за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Бойчиновци за изборите за общински съветници и кметове и Националния референдум, насрочени за 25.10.2015 година

Заповед №499 от 14.09.2015г.ПРИЛОЖЕНИЯ МЕСТНИ ИЗБОРИ


Приложение № 7-МИ Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък


Приложение № 9-МИ Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз
Приложение № 10-МИ Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък
Приложение № 11-МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден
Приложение № 12-МИ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Приложение № 13-МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
Приложение № 16-МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия


ПРИЛОЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ


Приложение № 10-НР Заявление за изключване от списъка на заличените лица при произвеждане на национален референдум преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 11-НР Заявление – декларация за изключване от списъка на заличените лица от гласоподаватели, заявили, че ще гласуват извън страната (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 12-НР Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 13-НР Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 14-НР Заявление за изключване от списъка на заличените лица в деня на произвеждане на национален референдум (по чл. 40 във връзка с чл. 38 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 17-НР Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 18-НР Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 19-НР Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място (по § 5, т. 1 от ДР на ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)Информационен лист за националния референдум на 25 октомври 2015 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № 550 от 02.10.2015г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед №556 от 06.10.2015г. относно дежурства на служителите от ОА, кметствата и населените места за дните 10-ти и 17-ти октомври 2015г. (събота)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015г.

Заповед №574 от 20.10.2015г. относно спазването на обществения ред в изборния ден

УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ МВР ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 01 ноември 2015 г.

Потърсете в сайта