Достъп до информация

Дата на публикуване: 24.01.2012 00:00
СПИСЪК на категориите информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на община Бойчиновци 2021

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА


ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФРОРМАЦИЯ


ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.
На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация относно определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работа в Общинска администрация Бойчиновци за приложение на Закона за достъп до обществена информация (ПРИЛОЖЕНИЯ)

Отговорен служител за работа по Закона за достъп до обществена информация

СПИСЪК на категориите информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на община Бойчиновци

СПИСЪК на категориите информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на община Бойчиновци 2019

СПИСЪК на категориите информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на община Бойчиновци 2020

ОТЧЕТ
за работата на община Бойчиновци по Закона за достъп до обществена информация през 2013г.

ОТЧЕТ за работата на община Бойчиновци по Закона за достъп до обществена информация през 2014г.

ОТЧЕТ за работата на община Бойчиновци по Закона за достъп до обществена информация през 2015г.

ОТЧЕТ за работата на община Бойчиновци по Закона за достъп до обществена информация през 2016г..

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Потърсете в сайта