Достъп до информация

Дата на публикуване: 24.01.2012 00:00

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работа в Общинска администрация Бойчиновци за приложение на Закона за достъп до обществена информация (ПРИЛОЖЕНИЯ)

Отговорен служител за работа по Закона за достъп до обществена информация

Условия и ред за повторно използване на информация от обществения сектор

СПИСЪК на категориите информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на община Бойчиновци 2022
СПИСЪК на категориите информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на община Бойчиновци

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Потърсете в сайта