Пасища, мери и ливади

Дата на публикуване: 07.03.2016 13:12
2021-2022

24.02.2021г. - РЕШЕНИЕ на Общински съвет гр.Бойчиновци № 141 от Протокол №25 /27.01.2021г./ относно Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им за стопанската 2021-2022 година

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2021-2022 ГОДИНА

Приложение 1 - Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с разпределението и отдаването под наем за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021-2022г.2016-2017

РЕШЕНИЕ на Общински съвет гр.Бойчиновци № 47
от Протокол №5 /25.02.2016г./ относно Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им за стопанската 2016 - 2017година

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2016 – 2017 ГОДИНА

Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване - по землища

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с разпределението и отдаването под наем за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2016-2017г.


-------------------------------------------------------

2017-2018

РЕШЕНИЕ на Общински съвет гр.Бойчиновци № 189 от Протокол №17 /22.02.2017г./ относно Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им за стопанската 2017 - 2018 година

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2017 – 2018 ГОДИНА

Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване - по землища


-------------------------------------------------------

2018-2019

01-03-2018г. - РЕШЕНИЕ на Общински съвет гр.Бойчиновци № 327 от Протокол №33 /26.02.2018г./ относно Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им за стопанската 2018 - 2019 година

01-03-2018г. - ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

01-03-2018г. - Приложение 1


-------------------------------------------------------

2018-2019

01-03-2018 - СЪОБЩЕНИЕ във връзка с разпределението и отдаването под наем за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд

-------------------------------------------------------

2019-2020

28-02-2019г. - РЕШЕНИЕ на Общински съвет гр.Бойчиновци № 452 от Протокол №47 /31.01.2019г./ относно Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им за стопанската 2019-2020 година

28-02-2019г. - ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 ГОДИНА

28-02-2019г. - Приложение 1


-------------------------------------------------------

2019-2020

28-02-2019г. - СЪОБЩЕНИЕ във връзка с разпределението и отдаването под наем за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд

-------------------------------------------------------

2020-2021

24-02-2020г. - РЕШЕНИЕ на Общински съвет гр.Бойчиновци № 38 от Протокол №7 /29.01.2020г./ относно Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им за стопанската 2020-2021 година

24-06-2020г. - РЕШЕНИЕ на Общински съвет гр.Бойчиновци № 81 от Протокол №13 /24.06.2020г./ относно  допълнение към Решение на Общински съвет гр.Бойчиновци № 38 от Протокол №7 /20.01.2020г. и Приложение  1А

24-02-2020г. - ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021 ГОДИНА

24-02-2020г. - Приложение 1


-------------------------------------------------------

2020-2021

24-02-2020г. - СЪОБЩЕНИЕ във връзка с разпределението и отдаването под наем за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд  1. Пасища, мери и ливади - Текуща страница

Потърсете в сайта