Общински съветници

Дата на публикуване: 20.11.2023 00:00

С П И С Ъ К

 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

МАНДАТ 2023 – 2027 г

                       

                                                

1. Ангел Иванов Стоянов
2. Георги Павлов Николов
3. Даниел Дамянов Добринов
4. Деян Младенов Георгиев
5. Емил Рангелов Макариев
6. Ивайло Божидаров Иванов
7. Мария Ванюшева Димитрова
8. Росен Горанов Русинов
9. Росен Иванов Белчев
10. Славей Иванов Костодинов
11. Софрони Кръстев Захариев
12. Стефани Георгиева Томова
13. Тихомир Илиев Георгиев


официален електронен адрес на общински съвет: boychinovtsi.obs@mail.bg

Потърсете в сайта