Транспорт

Дата на публикуване: 24.01.2012 00:00
Пътната мрежа в общината осигурява връзките на национално, регионално и локално равнище.

На територията на общината са изградени и функционират 73.9 км пътища, които по класове са:
- третокласна пътна мрежа - 53.5 км
- общинска пътна мрежа - 20.4 км

Обслужването на населението се осъществява от железопътен и автобусен транспорт.

Град Бойчиновци е важен железопътен възел в района, свързващ общината и областния център с гр.Видин и гр.София.Пет от населените места – Бойчиновци, Мърчево, Охрид, Пали лула и Ерден са обхванати от жп мрежата.

Автобусният транспорт се осигурява по утвърдената Областна транспортна схема от “Автобусен транспорт” ООД Монтана и ЕТ “Елит-експрес – Стефан Стефанов” Монтана.

28-02-2017г. - Договор Д-22 и приложение

14-03-2018г. - Договор Д-32 и приложение

14-03-2019г. - Договор Д-32 и приложение

22-03-2021г. - Договор Д37 и приложение

Наименование Брой тегления
Договор Д-37.pdf 457 Изтегли документ с име "Договор Д-37.pdf"
  1. Транспорт - Текуща страница
  2. Електроснабдяване
  3. В и К
  4. Съобщения

Потърсете в сайта