Население

Дата на публикуване: 24.01.2012 00:00
По официални данни от преброяването през 2011г. общият брой на населението в общината към 21.06.2011 г. e 9601 броя лица с постоянен адрес в общината.
По населени места е както следва:
- Бойчиновци - 1755
- Бели Брег - 60
- Бели Брод - 214
- Владимирово - 1412
- Громшин - 845
- Ерден - 550
- Кобиляк - 284
- Лехчево - 1952
- Мадан - 770
- Мърчево - 845
- Охрид - 395
- Пали Лула - 53
- Портитовци - 466


Потърсете в сайта