Спорт и туризъм

Дата на публикуване: 24.01.2012 00:00
Спорт

В общината има 10 броя регистрирани спортни клубове - Шахмат, Тенис на маса, Волейбол и 7 футболни отбора, които участват успешно в областни, регионални и национални изяви, за което свидетелстват десетките отличия и грамоти.
Почти всички селища имат стадиони в сравнително добро състояние. Село Лехчево разполага със спортен комплекс, удобен за развитие на много спортни дисциплини.

Не малко изявени спортисти, треньори и деятели на спорта са дали нашите селища : от село Ерден - Любомир Герасков – спортна гимнастика, от Бойчиновци Светла Исаева – висок скок, Георги Димитров – треньор по лека атлетика, покойният Стефан Панчев – треньор на националния женски волейболен отбор, Коста Костов – рехабилитатор на ФК “Ботев” Враца, д-р Георги Иванов дълги години лекар на ФК “ЦСКА” .
Многобройни са отличията и на младите спортисти от общината – училищните отбори по волейбол, шахмат и тенис на маса достигат до националните състезания в рамките на “Училищните спортни игри”.

По инициатива на училищните ръководства ежегодно през месец май се провежда Общинска ученическа спартакиада с участието на учениците от всички общински училища.


Туризъм

Община Бойчиновци е разположена в Дунавската равнина и малка част в предбалкана на Западна Стара планина. Характеризира се голямо разнообразие на растителен и животински свят. Отличава се с чиста околна среда – незамърсени води, въздух и почви.
Ценно природно богатство на територията на общината са четирите вековни дъбови дървета в двора на училището в кв.Огоста на град Бойчиновци и в местността “Горно ливаге” между село Мърчево и Бойчиновци. В околностите на село Мадан се намира най-гъстата божурова поляна.
Особено характерно за общината е наличието на редкия вид водна жълта роза / White Water – Lity или Castalia alba/ разпространена по течението на река Рибине в землище на село Лехчево.
Общинското ръководство има конкретни намерения да създаде условия за развитие на екотуризъм и превърне природните дадености на територията си в туристически обекти.

Потърсете в сайта